OM DENNIS TIEU

Jur.kand. Dennis Tieu jobbar som jurist med inriktning på brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt. 

Mer preciserat företräder Dennis dig som har blivit utsatt för brott, du som befinner dig i en vårdnadstvist, du som önskar få behörigt tillstånd att komma till Sverige genom asyl, arbete eller familjeåterförening eller du som har fått ditt barn omhändertaget enligt LVU. 

Dennis åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde, privat försvarare och annat juridiskt ombud. 

Juridisk rådgivning kan ges på svenska, engelska eller kantonesiska. 

Dennis Tieu åtar sig uppdrag i hela Sverige. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor eller funderingar.

Alnashi-Profile-Dennis-1.jpg